Образование:

Висше образование – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
Специалност: Социална педагогика

Интереси:
-    Сферата на детската и когнитивна психология
-    Обучителни тренинги за деца - тяхното поведенческо развитие и възрастни