Застъпническата дейност се предприема, за да предизвика промяна в съществуващите практики. Ефективен инструмент на застъпничеството е лобирането, което е способ за директно въздействие. Лобирането изисква специализирана подготовка, както и професионални умения в убеждаващата комуникация.

 

 

            Чрез този уъркшоп Вие:

  • се запознавате с механизма на лобирането;
  • усвоявате ефективни комуникативни техники;
  • получавате полезни указания за застъпничеството;
  • получавате възможност за правилно определяне на целевите групи на застъпничеството;
  • реализирате успешно дейности по лобиране и застъпничество - планиране, действие, наблюдение и оценка на дейността.