Образование:

Магистърска степен: ВТУ "Св. Св. Кирил и Методи", гр. Велико Търново
Специализация: Консултативна психология

Придобита професионална квалификация: Педагог; Икономически университет, гр. Варна

Висше образование: Технически университет, гр. Варна
Специалност: магистър "Транспортна техника и технологии"

Интереси:

- Личностно развитие;
- НЛП;
- Хюман дизайн;
- Риболов.