Тренингът "Изкуството на продажбите чрез НЛП" е предназначен за търговски представители, мениджъри по продажбите, продавач-консултанти, ръководители, собственици на търговски обекти и други.

                 Чрез тренинга ние ще Ви дадем ефективни техники и стратегии, които ще Ви помогнат да:

 • увеличите продажбите си;
 • създадете положителен имидж на фирмата или организацията Ви;
 • мотивирате перрсонала си;
 • увеличите броя на клиентите си;
 • повишите конкурентноспособността;
 • управлявате своето време.

 

 

                        По време на тренинга се разглеждат следните теми:

 • всичко за езика на тялото;
 • разширяване на каналите на възприемане (визуален, слухов, кинестетичен);
 • видове общуване;
 • активно слушане;
 • събиране на информация за клиента;
 • презентационни умения;
 • работа с различните възражения.

     Тренингът осигурява теоретична подготовка, ролеви игри, индивидуалнодиагностични упражнения, дискусии.