Тренингът "Как да бъдем добри майстори в продажбите" е подходящ за мениджъри по продажбите, ръководители на отдели по продажби и други.

              Чрез това обучение ние целим да Ви дадем практически методи и техники, за да:

  • усъвършенствате уменията си за продажба;
  • изградите свой собствен стил на продаване;
  • формирате мотивация за увеличаване на продажбите;
  • отработите ефективни технологии за продажба в "трудни" условия и с по-малко вложени средства.

 


 

            Темите, заложени в тренинга, са:

  • работа с "трудни" клиенти;
  • продажба в ситуация на ограничено време и силна конкуренция;
  • как да превръщаме недостатъците на стоката в преимущества;
  • как да увеличим продажбите.