Тренингът е предназначен за търговски представители, мениджъри по продажбите и обхваща пълната информация, която Ви е необходима.

 

 

            В тренинга са включени следните теми:

 • понятие за търговски представител и видове;
 • осъзнаването на себе си като търговски представител;
 • управление на времето - как ефективно да използваме работното време;
 • как да направиш впечатление на клиента;
 • методи за преодоляване на психологическия дискомфорт преди срещата с клиента;
 • установяване на ефективен контакт с клиента;
 • изучаване реалните потребности на клиента;
 • техники за определяне типа на клиента и способи за работа с всеки тип;
 • преодоляване съпротивлението на клиента;
 • презентационни умения;
 • техники за завършване на продажбения процес;
 • усвояване професионални техники за ефективно въздействие на клиентите;
 • практически умения за владеене на ситуацията;
 • подобряване навиците за убеждаване и влияние.