Воденето на преговори е неразделна част от работата на всички мениджъри и служители. Успехите им в работата в сериозна степен зависят от постигнатите резултати в проведените преговори.

         Семинарът "Как да водим преговори" е предназначен за специалисти, водещи преговори с трудни клиенти, партньори и конкуренти на фирмата или организацията.

 

 

            Програмата на семинара включва:

  • техники и методи за управление на преговорите;
  • функция на въпросите по време на преговорите;
  • процесът на преговорите;
  • инструменти за убеждаването на опонентите;
  • как да използваме подсъзнанието на противника в полза на своите интереси.

            Обучението ще Ви помогне да:

  • усвоите ефективни техники за управлението на преговорите;
  • формирате твърда вътрешна позиция по време на преговори и как да я отстоявате;
  • формирате стретегическо виждане на преговорния процес.