Вие имате бизнес, предлагате продукти и услуги, които са чудесни, но клиентите Ви са малко. Със сигурност бихте могли да имате повече, ако знаехте как да ги привличате. Без значение дали фирмата Ви тепърва прохожда или вече сте се утвърдили на пазара, винаги ще имате нужда от свежи потребители, с които да процъфтява бизнесът Ви. От особена важност обаче е не само да привлечете нови клиенти, но и да ги задържите, което е доста сложно, особено в условията на голяма конкуренция.

            Тренингът "Как да задържим старите и да привлечем нови клиенти" е предназначен за собственици и ръководители на фирми, ръководители и сътрудници на отделите маркетинг, реклама, продажби.

 

 

             След обучението Вие ще придобиете необходимите знания и умения за:

  • маркетинг, мениджмънт и рекламна дейност;
  • психология, логика и етика при привличането на нови клиенти;
  • бизнес комуникации с потенцилани клиенти;
  • ефективни комуникативни умения и способности за работа със стари и нови клиенти.