Чрез тренинга Вие ще получите ефективни техники за преодоляване възраженията на клиента - необходимо условие за успешно завършване на сделката. Това ще Ви позволи да увеличите обема на продажбите в най-кратки срокове.

 

 

            Съдържание на тренинга:

  • определяне на възраженията;
  • типичните възражения и типовете съпротивления;
  • методи и техники за работа с възраженията;
  • работа в конфликтни ситуации;
  • "философия" на възраженията.