Тренингът е предназначен за собственици и управители на фирми, мениджъри по продажбите, ръководители на отдели и други.

            Тренингът Ви предлага следните теми:

  • видове конкуренция;
  • история и принципи на бенчмаркетинга в конкурентното разузнаване;
  • контент-анализ на конкурентното разузнаване;
  • методи и форми за получаване и оценка на информацията от конкурентите;
  • анализ на данните в конкурентното разузнаване.

 

 

             След участието Ви в тренинга Вие ще можете да:

  • определите ценовата политика на конкуренцията;
  • определите по какъв начин се развиват конкурентите;
  • откриете недостатъците и преимуществото на конкурента;
  • определите ключовите контрагенти на конкурента.