Стресът може да бъде полезен и вреден. Вредният стрес, който специалистите наричат дистрес, отнема нашата енергия и ни разрушава. Стресът може успешно да бъде контролиран и преодоляването му на работното място е важен фактор за ефективността на екипа.

 

 

           За всеки мениджър е полезно да има умения за откриването и облекчаването на стресогенните фактори, защото така осигурява подходяща среда за подчинените си и гарантира високи резултати.

         В изключителния тренинг "Контрол над стреса за ефективна работа в екип" са застъпени теми и подходящите към тях интерактивни методи за практическо овладяване на уменията. С ролевите и симулационни игри, познавателните тестове и възможността за дискутиране на автентични проблеми ние Ви предлагаме:

 • Да сте осведомени за същността и фазите, през които преминава състоянието на стрес;
 • Да установявате навременно високото ниво на стрес сред персонала;
 • Бързо да разпознавате стресогенните фактори;
 • Да знаете как да преодолявате стресорите за Вас и Вашия екип;
 • Как да поддържате психоемоционалното си състояние в стресови ситуации - технически и практически стратегии;
 • Лична програма за справяне със стреса на работното място;
 • Изграждане на сигурност и позитивни нагласи в работната среда.

        Управлението на стреса е в силна връзка с изграждането, поддържането и координирането на екипа. Със специалното предложение на този комплексен тренинг Вие откривате и усвоявате важните умения за ефективната и резултатна работа на колектива:

 • Познаване същността на екипната организация в професионалната среда;
 • Изследване на социалнопсихологическия климат в групата;
 • Типовете колективни роли, тяхното лесно разпознаване и съвършено комбиниране;
 • Техники за коригиране на небалансиран екип;
 • Как да постигнете изключително важния колективен дух;
 • Печелене на доверие сред екипа и стимулиране на толерантност;
 • Постигане на интегрираност при съвместното действие на персонала;
 • Умения за печеливша комуникация и преодоляване на конфликти;
 • Методи за развитие на основните ценности на екипа;
 • Транзакционен анализ - практическо изготвяне на оценка на колектива;
 • Адекватни подходи към различните типове хора;
 • Как да разбираме и ценим работата на персонала;
 • Способи за управление емоционалното състояние на събеседника

            С интерактивните методи, използвани от нашите специалисти, Вие постигате положителна промяна и удовлетворение от резултатите на Вашия екип още сега!