Стресът може да бъде полезен и вреден. Вредният стрес, който специалистите наричат дистрес, отнема нашата енергия и ни разрушава. Стресът може успешно да бъде контролиран и преодоляването му на работното място е важен фактор за ефективността на екипа.

            За всеки мениджър е полезно да има умения за откриването и облекчаването на стресогенните фактори, защото така осигурява подходяща среда за подчинените си и гарантира високи резултати.

            В изключителния уъркшоп „Контрол над стреса за ефективна работа в екип” са застъпени теми и подходящите към тях интерактивни методи, за практическо овладяване на уменията. С ролевите и симулационни игри, познавателни тестове и възможност за дискутиране на автентични проблеми Ви предлагаме:

 • Да сте осведомени за същността и фазите, през които преминава състоянието на стрес;
 • Да установявате навременно високото ниво на стрес сред персонала;
 • Бързо да разпознавате стресогенните фактори;
 • Да знаете как да преодолявате стресорите за Вас и Вашият екип;
 • Как да подържате психоемоционално си състояние в стресови ситуации - техники и практически стратегии;
 • Лична програма за справяне със стреса на работното място;
 • Изграждане на сигурност и позитивни нагласи в работната среда.

 

 

            Управлението на стреса е във силна връзка с изграждането, подържането и координирането на екипа. Със специалното предложение за този комплексен уъркшоп Вие откривате и усвоявате важните умения за ефективната и резултатна работа на колектива:

 • Познаване същността на екипната организация в професионална среда;
 • Изследване на социално-психологическия климат в групата;
 • Типовете колективни роли, тяхното лесно разпознаване и съвършено комбиниране;
 • Техники за коригиране на небалансиран екип;
 • Как да постигнете изключително важния колективен дух;
 • Печелене на доверие сред екипа и стимулиране на толерантност;
 • Постигане на интегрираност на съвместното действие на персонала;
 • Умения за печеливша комуникация и преодоляване на конфликти;
 • Методи за развитие на основните аспекти на екипа;
 • Транзакционален анализ - практическо изготвяне на оценка на колектива;
 • Подходи към различните типове хора;
 • Как да разбираме и ценим работата на персонала;
 • Способи за управление на емоционалното състояние на събеседника.

            С интерактивните методи, които нашите специалсти използват, Вие постигате положителна промяна и удовлетворение от резултатите на Вашия екип още сега!