Мотивацията и лоялността са необходими условия при предотвратяването на евентуален саботаж, кражба или изтичане на информация.

            Мотивацията е изключително ценен процес, който активира дейността и поведението. Тя осигурява количествено и качествено ресурсите за достигане на поставените цели, допринася за ефективността на работата и удовлетворението от нея.

            Като всеки друг процес, лоялността също изисква управление и контрол. Усъвършенстването на този процес е практично и полезно, защото усилията за създаваето му неминуемо се възвръщат.

             Чрез уъркшопа "Мотивацията и лоялността във Вашия бизнес" Вие ще:

  • научите факторите, оказващи благоприятно влияние върху мотивацията на персонала;
  • се запознаете с процеса на оформяне на лоялността на персонала, заедно с етапите, закономерностите, ключовите моменти от този процес;
  • научите как да предотвратите загубата на ресурси и време чрез ефективно мотивиране и създаване на лоялност;
  • добивате представа за иновативни мотивационни програми и умения за създаване на такива;
  • разберете как да изградите у служителите и сътрудниците си уветреност и преданост към фирмата.


            Този комплексен уъркшоп е подходящ за собственици на фирми, директори, HR-мениджъри.