Набирането на средства е процес, при който се идентифицират и развиват приятелствата на организацията, опознават се хората, които вярват в нейната мисия, хората, които желаят да помогнат и участват в реализацията на нейните цели.

               Това е процес на развитие и просперитет на самата организация, така че да се стимулира и привлича участието на всички, които споделят нейните желания и надежди.

 

 

           Този тренинг е полезен за Вас, защото:

  • научавате как да набирате средства чрез организиране на събития;
  • получавате 10 ключови правила за набирането на средства;
  • запознавате се с нормативната уредба на дарителските практики в България;
  • научавате как се набират средства за кауза;
  • усвоявате видовете техники за набиране на средства