Семинарът "Организационна култура" е предназначен за директори, мениджъри, HR-специалисти и предлага богата тематика.

                    Съдържание на обучението:

  • организационната култура като инструмент за управление на персонала;
  • типове организационна култура и източници за формиране;
  • диагностични методи на организационната култура;
  • разработка и описание на философията, мисията, ценностите на компанията като основа на организационната култура;
  • функции и задачи на организационната култура.

 

 

            Семинарът се изпълнява чрез разнообразни методи, осигуряващи на участниците както необходимите знания, така и използването на тези знания.