Най-представителната образователна общност е училището. Динамичната съвременност изправя българското училищно образование пред предизвикателства, които не могат да бъдат успешно посрещнати без качествено гражданско образование.

Учителите днес срещат предизвикателства на много нива, когато се опитват да конструират и поддържат дисциплинарната, хармонична и стимулираща образованието среда.

Изпадали ли сте в конфликтна ситуация? Ако отговорът е отрицателен, то Вие сте изключителен пример. В ежедневието различните хора преживяват неразбирателства с околните постоянно....

Всяко живо същество е зависимо в някаква степен. От сериозно значение обаче е естеството на определена зависимост- дали е съобразена с нашата природа, или е придобита и неестествена зависимост......

В живота си човек се сблъсква с различни неприятности, трудности, болки, катаклизми, кризи и когато живее, на него му става съвсем некомфортно и често възниква глобалният въпрос.....

Тренингът "Консултиране" е насочен към развитие на ученията на педагогическите съветници и класните ръководители с цел осъществяването на ефективен консултативен процес на индивидуално или групово ниво.

Взаимоотношенията между учителя и учениците играят важна роля в живота на подрастващите. Общуването в училище се основава на принципа на реципрочност - той предполага обратимост на връзката.

Уъркшопът е предназначен за учители по всички учебни дисциплини във всички видове училища в системата на средното образование в страната, както и на педагозите от детските градини. Подходящ е за класни ръководители, възпитатели, педагогически съветници. обучението е демонстрационно- илюстративно.

Актуалността на въпроса поражда редица въпроси и тревога сред възрастните поради нарастването на детската агресивност в предучилищна и училищна възраст в резултат на динамични социално-икономически промени в обществото и като задължителен момент в социалното съзряване на детето

Случвало ли Ви се е да присъствате на сцена в клас, в която едно дете пищи, рита, блъска и никой не е в състояние да го укроти? Факт е, че детето шокира с поведението си навсякъде и по всяко време и не на последно място- в училище

Страници