За да живеем в хармония със себе си е много важно да развиваме не само умствените, но и емоционалните си умения. Всички емоции са призиви за действие, те са мигновени планове за справяне с обстановката, които еволюцията е закодирала у нас.

Игровите технологии разглеждат играта като особено привлекателен вид дейност, в която се осъществява развитието на детето. Игравата практика провокира, стимулира и развива креативността. "Педагогическия процес" в детската градина и в училището се организира по посока положителното изменение на личността.

В съвременното училище и в предучилищна възраст въпроса за мотивацията за учене може да се нарече централен, тъй като мотивът се явява източник на дейността и изпълнява функции на подбуждане и смислообразуване. Дейност без мотивация или не се осъществява изобщо, или се оказва крайно несполучлива.

Какво означава екипът да е добър? Какво означава екипна съвместимост? Усещането за екип е свързано със самоорганизирането на групата. Но как става това?...

Децата със специални образователни потребности са сред нас и около нас. Те се нуждаят от специално психологическо и педагогическо внимание. Всички ние трябва да им помагнем да се чувстват пълноценни личности. Отговорност за това имат не само родителите, но и педагозите...

Какво е възпитанието? Не е ли основно желано качество при търсенето на любим човек? То е удивителна ценност, защото един възпитан човек винаги е достоен за уважение. За да бъде постигнато е необходима навременна и внимателна намеса, както от страна на родителите, така и от педагозите..

Обучението предлага иновационни методи за преподаване, утвърдили се в образователната система на ЕС в последното десетилетие..

Креативността е даденост, която съществува от нашето раждане и за да се формира една креативна личност е нужно да дадем на детето необходими стимули за неговото развитие. Съвременната педагогика възприема детето като творец.

Стресът е навсякъде около нас. Той е част от ежедневието на всеки съвременен човек. Именно поради нарастващото му влияние във всекидневния живот....

В уъркшопа " Комуникативни и презентационни умения" ние Ви предлагаме ефективни начини за изразяване, пълноценно предаване на информация и привличане и задържане на вниманието на аудиторията.

Страници