Всеки знае, че работата по даден проблем не е лесна, особено, когато хората се ядосват или изнервят, когато не проявяват разбиране и когато нещата се приемат на лична основа. Преговорите са житейски факт. Те са обещаващо средство да получим онова, което искаме от другите. Фактът, че водим преговори ежедневно, съвсем не означава, че се справяме ефктивно.

            Умението да се вoдят преговори е базово умение както за мениджъра, така и за търговците. Те са хората, които е необходимо да знаят как да получат желаното в границите на приличието, като бъдат почтени и същевременно се предпазват от онези, които биха се възползвали от тяхната почтеност.

             Уъркшопът "Печелившите преговори" предлага на търговските мениджъри и сътрудниците на компанията начин да договарят по-добри условия при покупко-продажбите само чрез ефективни преговорни техники.

              След участие в уъркшопа, Вие ще:

  • използвате различните видове преговори, преценяйки кой от тях ще бъде ефективен в конкретната ситуация;
  • използвате основните стратегии на преговорния процес;
  • разберете основните стъпки при подготовката за преговори;
  • усвоите ефективни начини за влияние на събеседника по време на преговорите.