Ефективният тренинг е предназначен за работещите в сферите на обслужването, образованието, здравеопазването и не само.

 


 

      Целта е да се обясни същността на синдрома "бърнаут", неговите причини, симптоми и фази. В тренинга са включени и ефективни стратегии както за предотвратяване, така и за справяне със синдрома на професионалното изчерпване.