Изследванията на специалистите показват, че обикновено в разговорната реч се използват не повече от 3 000 - 4 000 думи. Но в езика на тялото са доказани над 700 000 знака, от които 15 000 принадлежат само на лицето, благодарение на неговите 44 мускулни групи.

 

 

            Открийте как да разпознавате своите собствени емоции и тези на Вашите събеседници с изключителното предложение на Training Lab за бързо и лесно разбиране и усвояване на човешките микромимики. Микромимиките представляват краткотрайни съкращения на лицевите мускули, които се получават при опит да бъдат потиснати определени емоции и чувства. Лицевата експресия е базирана на естествени рефлекси и нейното разчитане е невероятно ценно, защото едва доловимите мимически реакции по лицето на един човек могат да дадат пълна и надеждна картина за неговото вътрешно състояние, намерения и отношение към външни  стимули.

               С помощта на тренинга "Прочети посланието на лицето" Вие:

  • Преодолявате бариерите в общуването;
  • Постигате по-лесно желаните резултати както в професионално, така и в интимно отношение;
  • Получавате съвършени практически умения за откриване и тълкуване на невербалните послания на събеседниците си.

            Професаионалистите са открили, че всеки човек говори по свой собствен начин, но определени движения и мимически сигнали са универсални и общи за всички.