Най-представителната образователна общност е училището. Динамичната съвременност изправя българското училищно образование пред предизвикателства, които не могат да бъдат успешно посрещнати без качествено гражданско образование.

Ефективният тренинг е предназначен за работещите в сферите на обслужването, образованието, здравеопазването.

Взаимоотношенията между учители и ученици играят важна роля в живота на подрастващите. Общуването и съответно общуването в училище се основават на принципа на реципрочност: той предполага обратимост на връзката.

В тренинга "Комуникативни и презентационни умения" ние Ви предлагаме ефективни начини за изразяване, пълноценно предаване на информация и привличане и задържане на вниманието на аудиторията.

            Тренингът „Консултиране” е насочен към развитие на ученията на педагогическите съветници и класните ръководители в училищата да осъществяват ефективен консултативен процес както на индивидуално, така и на групово ниво.

В живота си човек се сблъсква с различни неприятности, трудности, болки, катаклизми, кризи и когато живее, на него му става съвсем некомфортно и често възниква глобалният въпрос: „Какъв е смисълът на случващото се (защо и кому е нужно)?“.

Стресът е навсякъде около нас. Той е част от ежедневието на всеки съвременен човек. Именно поради нарастващото му влияние във всекидневния живот трябва не само да се научим да живеем със стреса, но и да се справяме ефективно с него.

Всяко живо същество е зависимо в някаква степен. От сериозно значение обаче е естеството на определена зависимост – дали е съобразена с нашата природа или е придобита и неестествена зависимост, която вместо до хармония с природата ни води към страдание.

Креативността е даденост, която съществува от нашето раждане и за да се формира една креативна личност е нужно да дадем на детето необходими стимули за неговото развитие.

Обучението предлага иновационни методи за преподаване, утвърдили се в образователната система на ЕС в последното десетилетие.

Страници