Неограничена е любовта, която родителите изпитват към децата си и само животът може да ни демонстрира на какво сме способни за тях. Безпогрешно е да наречем детето смисъл на живота си! По-важното е възрастните да знаят как да дават своята изключителна обич на малките, за да предотвратят фатални грешки във възпитанието им.

              Различните етапи в развитието на детето изискват подходящо отношение от страна на възрастния. Никой обаче не се ражда научен, затова ние Ви предлагаме помощта на доказани специалисти. В уъркшопа се използват забавни интерактивни методи за практическото усвояване на умения, гарантиращи Вашето коректно и полезно за детето поведение в най-разнообразните ситуации, в които неизменно ще попаднете при възпитанието му.  Свежите дискусии, които провеждаме имат за цел да се обменя ценна информация между треньори и родители и между родители и родители. С ролевите и симулационни игри, заложени в програмата на уъркшопа, предлагаме ефективни и оригинални решения на проблемите, които имате или с които ще се сблъскате при възпитателния процес. Откриването на пълната психологична картина на Вашето дете е възможно с познавателните тестове на нашите треньори.

                       Побързайте да научите как да поощрявате децата си, за да успяват по-лесно, как да им забранявате без да избухвате, как да разпознавате истината зад детската лъжа и как да ги отучите от нея.

                  Изберете в лицето на Вашето дете да имате необикновен партньор и самите Вие ще почувствате удовлетворението от това да сте успешен родител. Вижте сега решението за установяване на мощна емоционална, духовна и интелектуална връзка с него.

                    Спестете на децата си грешките на Вашите родители, без да допускате нови такива, като се включите  в уъркшопа „Училище за родители”.