Бизнес коучингът е най-доброто продължение на всяко консултиране или тренинг. Без коучинг тренингът или консултирането често са загуба на средства, тъй като инерцията на системата се връща обратно там, където е била. Съпротивата срещу промяна не е негативно явление, но е неизбежно. Без стабилност бизнесът може да се срине, ето защо той се съпротивлява към всяка промяна, било то и положителна. Бизнес коучингът помага за намиране на най-ефективния път при решаване на каквато и да е конкретна задача. Той позволява правилно да се фиксират приоритетите и да се намерят необходимите ресурси и оптимално решение, на която и да е задача или проблем.