Концепцията за коучинг е породена от спортния такъв. Професионалният коуч се различава от традиционния спортен треньор. Коучът е личност, която не само напътства в начина на поведение, но и притежава познанието и опита да подпомогне определянето на посоката. Фокусът е насочен към идентифициране на възможност за развитие на базата на силните страни и способности на индивида.

           Но защо само най-добрите спортисти се възползват от услугите на коуч?  Може би те са на върха, точно защото използват услугите и на този вид треньор!