Тиймбилдинг outdoor е изключително подходящ за фирми с цел:

- подобряване екипните взаимодействия
- по-добра вътрешнофирмена комуникация
- мотивация на служителите Ви за работа
- развитие на колективните ценности във фирмата
- работа в екип и доверие в партньора.

       По време на тиймбилдинга участниците заедно решават загадки, които ги отвеждат до забележителни места,  избират оптимални маршрути за да достигнат крайна цел, групово изготвят стратегии  за спарвяне с различни задачи поставени им от водещия, както и използват уменията си за ориентиране по карта, наблюдателност и съобразителност.
       В нашата практика ние използваме игри със състезателен характер, които повдигат духа на участниците, научават се да използват силните си страни, да мислят креативно и да действат като екип.

             Ние Ви гарантираме изключително забавление, смях, положителни емоции и още много изненади!!!